Iron Maiden 24.07.2022 Warszawa- wyjazdy z Katowic, Krakowa, Rzeszowa i Gliwic

Iron Maiden|Wyjazdy » z Bytomia|Wyjazdy » z Gliwic|Wyjazdy » z Katowic|Wyjazdy » z Krakowa |Wyjazdy » z Rzeszowa

Cena / price:117.00

Wyjazd na koncert

Iron Maiden  24.07.2022 Warszawa Stadion Narodowy

Wyjazd rano z Katowic, Krakowa, Rzeszowa, Bytomia i Gliwic

powrót bezpośrednio po koncercie

NOWY TERMIN