Slayer 4.06.2019 Gliwice wyjazd z Wrocławia, Łodzi i Tarnowa

Slayer |Wyjazdy » z Łodzi|Wyjazdy » z Tarnowa|Wyjazdy » z Warszawy

Cena / price:79.00

Wyjazd na koncert  Slayer,

4 czerwca 2019 Gliwice

Wyjazd z Wrocławia, Łodzi i Tarnowa

Powrót bezpośrednio po koncercie.