Scorpions 29.07.2018 Łódź - wyjazd z Krakowa, Katowic i Warszawy

Scorpions|Wyjazdy » z Częstochowy|Wyjazdy » z Jaworzna|Wyjazdy » z Katowic|Wyjazdy » z Krakowa |Wyjazdy » z Warszawy

Wyjazd na koncert Scorpions

29 lipca 2018 Łódź, Atlas Arena

Wyjazd z Krakowa,Katowic i Warszawy

Powrót bezpośrednio po koncercie. 

zamówienia przejazdu w 2018 roku