Helloween 28.11.2017 Warszawa - wyjazd z Krakowa, Katowic i Trzebinii

Helloween|Wyjazdy » z Katowic|Wyjazdy » z Krakowa |Wyjazdy » z Trzebinii / Chrzanowa

Cena / price:89.00

Wyjazd na koncert Helloween

28 listopada 2017 Warszawa, Hala Koło

Wyjazd z Krakowa i Katowic

Powrót bezpośrednio po koncercie.