Evanescence 20.06.2017 Warszawa - wyjazd z Krakowa, Katowic i Trzebini

Evanescence|Wyjazdy » z Katowic|Wyjazdy » z Krakowa |Wyjazdy » z Trzebinii / Chrzanowa

Cena / price:89.00

Wyjazd na koncert EVANESCENCE

20 czerwca 2017 Warszawa, Torwar

Wyjazd z Krakowa i Katowic

Powrót bezpośrednio po koncercie.