Coldplay 8.07.2022 Warszawa - wyjazd z Krakowa , Katowic i Wrocławia

Coldplay|Wyjazdy » z Katowic|Wyjazdy » z Krakowa |Wyjazdy » z Wrocławia

Cena / price:107.00

Wyjazd na koncert COLDPLAY

18 czerwca 2017 Warszawa, Stadion Narodowy

Wyjazd z Krakowa i Katowic

Wyjazd z Krakowa około 8 rano

Wyjazd z Katowic około 9.00 rano