KoRn 31.03.2017 Warszawa - wyjazd z Częstochowy i Kielc

KoRn |Wyjazdy » z Częstochowy|Wyjazdy » z Kielc

Cena / price:79.00

Wyjazd na koncert KoRn

31 marca 2017 Warszawa, Torwar

Wyjazd z Częstochowy około 10.15 - zbiórka 10.00, stacja Statoil ul.Piotra Bardowskiego 64

Wyjazd z Kielc 10.00 - zbiórka 9.45, stacja Orlen ul. Łódzka 266

Powrót bezpośrednio po koncercie.